Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 78 m2

Lokalita: Myslíkova 17, č. p. 1960, Praha 1 (MČ Praha id. 4/10)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 78,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 47/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 19.06.2020 - 03.07.2020

Popis:
nebytový prostor v přízemí domu, výměra cca 78 m2,
stávající účel nájmu: minimarket a prodejna potravin a suvenýrů, stávající nájemné ve výši 80.000 Kč/měsíc, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 9. 9. 2024), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím nájemcem (registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0645 ze dne 09.06.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.07.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Myslíkova 17_NP cca 78 m2.pdf

 usnesení.pdf

 Myslíkova 17_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz