Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_cca 116,5 m2

Lokalita: Školská 28, č. p. 693 (MČ Praha 1 id. 3/5)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 116,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 46/6/2020/Z
Datum zveřejnění: 15.06.2020 - 30.06.2020

Popis:
nebytový prostor v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 116,5 m2 (vchod z prvního dvora), stávající účel nájmu: galerie a komunikační centrum, nebytový prostor je v současné době obsazený (dohoda o skončení nájmu ke dni 30.06.2020)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.07.2020 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Školská 28_NP cca116,5 m2.pdf

 usnesení.pdf

 Školská 693_28 NP 104 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz