Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Národní 30, č. p. 59
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 345,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 43/6-7/2020/Z
Datum zveřejnění: 11.06.2020 - 10.07.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 59/101 v 1. podzemním, 1. a 2. nadzemním podlaží domu, výměra 345,8 m2, pro: PPF Art, a.s., IČ: 63080672, za účelem: výstavní galerie Václava Špály bez komerčního využití, nebytový prostor je v současné době obsazený (nájemní smlouva na dobu určitou do 01.09.2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím nájemcem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR20_0567 ze dne 26.05.2020)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 13.07.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Národní 30.pdf

 usnesení.pdf

 Národní 59_30 - NP 101.pdf

 Národní 59_30 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz