Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na směnu bytových jednotek č. 584/4 a 584/14

Lokalita: Krakovská 584/1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 502265/2019
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ19_0094 ze dne 22.10.2019


Podrobnosti:
záměr směny bytových jednotek č. 584/14 a č. 584/4 v domě č. p. 584, na pozemku parc. č. 2303, Krakovská 1, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 za splnění následujících podmínek:

- stávající vlastník bytové jednotky č. 584/14 uhradí veškeré náklady spojené se směnou bytových jednotek mj. zpracování znaleckých posudků, vypracování smlouvy o směně bytových jednotek atd.
- v případě, že bude tržní cena bytové jednotky č 584/14 ve vlastnictví žadatele vyšší než cena bytové jednotky č. 584/4 ve vlastnictví MČ Praha 1, nemusí MČ Praha 1 žadatele nijak finančně kompenzovat, naopak v opačném případě bude MČ Praha 1 požadovat úhradu rozdílu v ceně
- stávající vlastník bytové jednotky č. 584/14 se zaváže, že nebude směněnou bytovou jednotku č. 584/4 poskytovat ke krátkodobým pronájmům

Související dokumenty:
Záměr Záměr.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz