Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 102)

Lokalita: Malostranské náměstí 9, č. p. 262 (Tržiště 12)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 271,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 4/1/2020/Z
Datum zveřejnění: 20.12.2019 - 18.01.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 262/102 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 271,2 m2, pro: A studio Rubín, o.p.s., IČ: 25089501, účel nájmu: divadelní a jiná kulturní činnost a občerstvení, nebytový prostor je v současné době obsazený stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 29. 1. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR19_1187 ze dne 10. 12. 2019)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 21. 1. 2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Malostranské náměstí 9, Tržiště 12.pdf

 usnesení.pdf

 Plánek PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz