Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (NJ č. 101)

Lokalita: Jungmannova 3, č. p. 17
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 159,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 3/1/2019/Z
Datum zveřejnění: 20.12.2019 - 18.01.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 17/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 159,8 m2, stávající účel nájmu: kulturní Latin Americké Centrum – kultura – vzdělávání, nebytový prostor je v současné době obsazený stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR19_1188 ze dne 10. 12. 2019)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 21. 1. 2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jungmannova 3.pdf

 usnesení.pdf

 Jungmannova 17_3 - NP 101 - plánek.pdf

 Jungmannova 17_3 - NP 101 - kolaudace.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz