Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Krocínova 5, č. p. 316
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 166,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 2/1/2020/Z
Datum zveřejnění: 20.12.2019 - 18.01.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 316/102 v 1. podzemním podlaží domu a nebytová jednotka číslo 316/104 v 1. nadzemním podlaží domu, celková výměra 166,6 m2, kolaudovaný stav: potravinářská prodejna – zdravé výživy, nebytový prostor zatím není vyklizen, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR19_1190 ze dne 10. 12. 2019)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 21. 1. 2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Krocínova 5.pdf

 usnesení.pdf

 Plánek.jpg

 Foto.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz