Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 48,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 1/1/2020/Z
Datum zveřejnění: 20.12.2019 - 18.01.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 40/104 ve 2. nadzemním podlaží domu, celková výměra 48,2 m2 poslední kolaudovaný stav není dochován, poslední využití: kancelář, nájemní smlouva na dobu neurčitou

Popis nebytového prostoru: místnost 1 o výměře 16,7 m2, místnost, místnost 2 o výměře 17,2 m2, chodba o výměře 14,3 m2

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR19_1193 ze dne 10. 12. 2019)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 21. 1. 2020 do 15:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Mostecká 26.pdf

 usnesení.pdf

 Plánek PV.pdf

 Plánek.pptx


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz