Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 112/4 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě č.p. 18, Valdštejnské nám. 5

Lokalita: Valdštejnské náměstí 18/5
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 001385/2020/BL/1
Datum zveřejnění: 9. 1. 2020 - 10. 2. 2020

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 112/4 v k. ú. Malá Strana, obec Praha pro Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1, IČ: 271 82 304, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 1, za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 18, Valdštejnské náměstí 5, Praha 1, případného uskladnění popelnic na domovní odpad a údržby dvorní fasády domu, a to na dobu pět (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_1195 ze dne 10. 12. 2019

Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr záměr výpůjčky.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz