Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Rámová 6, č. p. 735 (Dlouhá 25)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 199m2
Pořadové číslo: poř. č. 5/1/2020/Z
Datum zveřejnění: 02.01.2020 - 31.01.2020

Popis:
nebytová jednotka číslo 735/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 199 m2, pro: Nadace ČESKÝ BAROK, IČ: 63832984, účel nájmu: galerie,nebytový prostor je v současné době obsazený stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 26. 1. 2020), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě s uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(usnesení číslo UR19_1220 ze dne 16. 12. 2019)


Podrobnosti:
Nabídku (vyjádření) k tomuto záměru je nutné podat nejpozději do 3. 2. 2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Rámová 6, Dlouhá 25.pdf

 usnesení.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz