Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.(záměr prodeje části spol. prostor)

Lokalita: Navrátilova 14, č. p. 1527
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 2,5m2
Pořadové číslo: 363408/2019
Datum zveřejnění: 30. 8. 2019 - 16. 9. 2019

Popis:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Úřad městské části, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – Nové Město
zveřejňuje
Záměr obce podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
v souladu s usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR19_0821 ze dne 27.08.2019

Podrobnosti:
záměr prodeje části společných prostor o výměře 2,5 m2 v domě č. p. 1527 a tomu odpovídající id. části pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše k. ú. Nové Město, Praha 1 vlastníku bytové jednotky č. 1527/13 v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, k. ú. Nové Město, Praha 1
Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz