Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. - výpůjčka části pozemku pro SVJ Štěpánská 629/59

Lokalita: Štěpánská 629/59
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 39m2
Pořadové číslo: UMCP1 370891/2019/VV/024
Datum zveřejnění: 5. 9. 2019 - 23. 9. 2019

Popis:
Záměr dle ust. § 36 zákona č. 131/2000 Sb. zákona o hlavním městě Praze, výpůjčky části pozemku pare. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 (dvorní trakt domu Štěpánská 59. Praha 1) o výměře 39 m2 od 26.09.2019 do 31.10.2019 pro Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, IČ: 27152413, se sídlem Štěpánská 629/59, 110 00 Praha 1 za účelem umístění lešení při rekonstrukci dvorní fasády domu Štěpánská 629/59, Praha 1 v rozsahu dle přiloženého situačního snímku.
Na základě usnesení RMČ Praha 1 č. UR19_0818 ze dne 27.08.2019.

Podrobnosti:
Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.
Související dokumenty:
 Stepanska.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz