Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Malá Strana za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek

Lokalita: Břetislavova 10
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 325064/2019/BL/023
Datum zveřejnění: 3. 9. 2019 - 4. 10. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha pro vlastníky jednotek domu Břetislavova 10, čp. 307, k. ú. Malá Strana, Praha 1 za účelem odpočinku a oddechu vlastníků a oprávněných uživatelů jednotek v domě čp. 307, Břetislavova 10, Praha 1, uskladnění popelnic na domovní odpad, případné údržby dvorní fasády domu, a to na dobu pět (5) let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_0768 ze dne 6. 8. 2019


Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Zamer záměr výpůjčky.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz