Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem prostoru

Lokalita: Anežská 6, č. p. 809
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 110,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 32/9-10/2019/Z
Datum zveřejnění: 27.09.2019 - 26.10.2019

Popis:
jednotka číslo 809/1 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 110,6 m2, a to na dobu určitou do 30.10.2019 za účelem zřízení zázemí šaten a sklad nástrojů

(usnesení číslo UR19_0877 ze dne 16. 9. 2019)


Podrobnosti:
Vyjádření k tomuto záměru je nutné podat nejpozději do 30. 10. 2019 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Související dokumenty:
 Anežská 6.pdf

 usnesení.pdf

 Anežská 6_jednotka č. 1_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz