Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 od 1. 1. 2020 od 31. 12. 2020 pro spol. Základní Group a.s., IČ 61858013 za účelem umístění stěny, která slouží jako zábrana proti hluku a prachu

Lokalita: 
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 30m2
Pořadové číslo: UMCP1 503774/2019/VV/030
Datum zveřejnění: 18. 11. 2019 - 4. 12. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 45/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 pro společnost Základní Group a.s., se sídlem Thámova 181/20, 186 00 Praha 8, IČ: 61858013 za účelem umístění stěny, která slouží jako zábrana proti hluku a prachu mimo staveniště, s účelem ochrany rezidentů a uživatelů okolních objektů, osob, zařízení a dopravních prostředků ve dvoře za nájemné ve výši 13 Kč/m2/den.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_1046 ze dne 5. 11. 2019

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr záměr.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz