Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc. č. 255/4, k. ú. Hradčany pro nekomerční využití, a to za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce a péče o pozemek

Lokalita: Šporkova 321/12
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 498229/2019/BL/028
Datum zveřejnění: 12. 11. 2019 - 12. 12. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. výpůjčky pozemku parc.č. 255/4, k. ú. Hradčany, Praha 1 pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IČ: 00530204, se sídlem Šporkova 321/12 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro nekomerční využití, a to za účelem zřízení bylinkové zahrady, pěstování ovoce a péče o pozemek.

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_1008 ze dne 21. 10. 2019

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr záměr výpůjčky - pozemek parc. č. 255-4, Hradčany.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz