Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, o výměře 10 m2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr Dlouhá 735/25), za účelem stavby nákladního výtahu pro realizaci rekonstrukce a oprav domu čp. 735 pro společnost BOGACI a.s., se sídlem Dlouhá 735/25, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 28120230

Lokalita: Dlouhá 735/25
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 10m2
Pořadové číslo: UMCP1 534713/2019/BL/33
Datum zveřejnění: 22. 11. 2019 - 9. 12. 2019

Popis:
Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. pronájmu části pozemku parc. č. 824/10, o výměře 10 m2, vyznačené v příloze tohoto záměru, v k. ú. Staré Město, Praha 1 (dvůr Dlouhá 735/25), za účelem stavby nákladního výtahu pro realizaci rekonstrukce a oprav domu čp. 735, Dlouhá 25, Praha 1, na dobu od 30. prosince 2019 do 31. ledna 2020, pro společnost BOGACI a.s., se sídlem Dlouhá 735/25, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ: 28120230, investora rekonstrukce domu čp. 735, Dlouhá 25, Praha 1, za cenu 10 Kč/m2/den

V souladu s usnesením RMČ Praha 1 č. UR19_1111 ze dne 19. 11. 2019


Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto zveřejněného záměru přihlásit.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr záměr pronájmu od 30.12. 2019 do 31. 01. 2020.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz