Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr pronájmu NBJ č. 864/101, č. parc. 956/2 se stavbou bez čp, č. parc. 956/3, vše kú SM, Praha 1

Lokalita: Praha 1, SM, Bílkova 864/13 -15
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 31/2019
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R pronájmu:|
- nebytového prostoru č. 864/101 v domě čp. 864, Bílkova 13
- pozemku č. parc. 956/2 včetně stavby bez čp. na pozemku umístěné ve dvorním traktu domu čp. 864, Bílkova 13 a
- pozemku č. parc. 956/3
vše v katastrálním území Staré Město, Praha 1 podle zásad uvedených v Opatření k záměru uvedeném v příloze tohoto záměru


Podrobnosti:
Upozornění:
V rámci tohoto záměru se upřesňuje termín konání prohlídky s tím, že prohlídka proběhne dne 2. 12. 2019 v čase 10:00 - 11:00 hod.
Prohlídka bude umožněna po podpisu prezenční listiny. Je v zájmu každého uchazeče vykonat prohlídku ať už prostřednictvím zmocněnce (vybaveného plnou mocí), nebo statutárního zástupce.

Související dokumenty:
záměr pronájmu 31.2019.pdf

opatření k záměru  31.2019 - opatření k záměru.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz