Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 1934/101, Na Poříčí 38, Praha 1 pro spol. Kristian Gold Praha

Lokalita: Praha 1, Na Poříčí
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 32/2019
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R
na pronájem nebytového prostoru č. 1934/101 v 1. NP domu čp. 1934, stojícího na pozemku parc.č. 215, k.ú. Nové Město, Na Poříčí 38, Praha 1 se společností KRISTIAN GOLD PRAHA s.r.o., IČ: 05792762, se sídlem Měšická 502, 250 85 Bašť za účelem provozování prodejny kabelek, kožené galanterie a módních doplňků, a to zejména za těchto podmínek:
- nájemní smlouva bude uzavřena prostřednictvím správce objektu spol. EP-SC s.r.o. IČ: 00550426, se sídlem Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1 na dobu určitou na dobu 5 let s možností prodloužení 1x o max. pět let, max. však do doby ukončení Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitosti ve znění dodatků, č. CES: 2009/2427
- případné stavebně-technické úpravy předmětu nájmu budou realizovány v návaznosti na předchozí písemný souhlas vlastníka objektu s předloženou projektovou dokumentací
- nájemné ve výši 50.000 Kč/měs


Podrobnosti:

Související dokumenty:
záměr pronájmu 32.2019.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz