Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Celetná 28, č. p. 566
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 79,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 118/12/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.12.2021 - 30.12.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytový prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 79,5 m2, nájemce: T-Šperky,s.r.o., IČ: 26780518,
účel nájmu: prodejna ručně vyrobených českých šperků a módních doplňků, luxusní výrobky z českého skla a galerijní prodej keramických českých šperků, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné ve výši 154.967 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců, a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře formou notářského zápisu

(usnesení číslo UR21_1204 ze dne 12.10.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Celetná 28.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz