Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Navrátilova 16, č. p. 1334
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 76,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 116/12/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.12.2021 - 05.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1334/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 76,6 m2, kolaudovaný stav: prodejna potravin, podmínka složení kauce ve výši 13.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1389 ze dne 23.11.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8213342101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 07.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Navrátilova 16.pdf

 Navrátilova 1334_16 - NP 101 - popis.pdf

 Navrátilova 1334_16 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz