Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č.131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu

Lokalita: Malostranské náměstí 6, č. p. 265
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 30,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 124/12/2021/Z
Datum zveřejnění: 17.12.2021 - 31.12.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na rozšíření účelu nájmu

nebytová jednotka číslo 265/105 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 30,3 m2, nájemce: ART & ORGANIC s.r.o., IČ: 04515919, stávající účel nájmu: cukrárna s tradičními a poctivými dorty, nájemní smlouva na dobu neurčitou, stávající nájemné ve výši 52.000 Kč/měsíc, rozšíření účelu nájmu o doplňkový prodej textilního zboží, koženého zboží a módních doplňků

(usnesení číslo UR21_1453 ze dne 07.12.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Malostranské náměstí 6.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz