Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Michalská 5, č. p. 431, Michalská 8, č. p. 510 (Havelská 5), Michalská 6, č. p. 511 (Havelská 3)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 123/12/2021/Z
Datum zveřejnění: 17.12.2021 - 31.12.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného o 85 % na období 6 měsíců a dále o 60 % na období dalších 12 měsíců
• nebytová jednotka číslo 431/101 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 431, k. ú. Staré Město, Michalská 5, Praha 1, výměra cca 73,2 m2, nájemce: VÍNO BLATEL, a.s., IČ: 47917709, účel nájmu: denní bar bez provozu hracích přístrojů (automatů), stávající nájemné ve výši 25.538 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 01.03.2024, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

• nebytová jednotka číslo 510/104 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 510, k. ú. Staré Město, Michalská 8 (Havelská 5), Praha 1, výměra cca 89 m2 + předzahrádka v průchodu domu cca 19,2 m2, nájemce: VÍNO BLATEL, a.s., IČ: 47917709, účel nájmu: restaurace bez provozu hracích přístrojů (automatů), stávající nájemné ve výši 29.513 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou

• část nebytové jednotky číslo 511/101 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu č. p. 511, k. ú. Staré Město, Michalská 6 (Havelská 3), Praha 1, výměra cca 312,9 m2, nájemce: VÍNO BLATEL, a.s., IČ: 47917709, účel nájmu: vinárna a denní bar (Slovácká vícha - Blatnička) bez provozu hracích přístrojů (automatů), prodej vína přes ulici, denní bar "Blatnice", prodej lihovin, tiskovin, tabákových výrobků a prodej upomínkových předmětů vycházejících z tradic našich zemí a prodej textilního zboží, stávající nájemné ve výši 112.206 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 01.03.2024, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

• část nebytové jednotky číslo 511/101 v 1. podzemním podlaží domu č. p. 511, k. ú. Staré Město, Michalská 6 (Havelská 3), Praha 1, výměra cca 76,6 m2, nájemce: VÍNO BLATEL, a.s., IČ: 47917709 a Martin Šindelář, IČ: 05165415, účel nájmu: vinárna a denní bar (Slovácká vícha - Blatnička) bez provozu hracích přístrojů (automatů), stávající nájemné ve výši 27.469 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 01.03.2024, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

(usnesení číslo UR21_1450 ze dne 07.12.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 VINO BLATEL, a.s.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz