Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Karoliny Světlé 17, č. p. 1035
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 137m2
Pořadové číslo: poř. č. 132/1/2022/Z
Datum zveřejnění: 31.12.2021 - 14.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu, celková výměra cca 137 m2, pro: DOMMAR servis s.r.o., IČ 28935896, účel nájmu: restaurace, nájemné ve výši 31.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou jeden měsíc s možností postupné prolongace vždy o jeden měsíc (nejdéle však do 31.05.2022), za podmínky, že nájemné a zálohy na služby budou vždy řádně uhrazeny k datu splatnosti

(usnesení číslo UR21_1483 ze dne 13.12.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karoliny Světlé 17.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz