Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Malostranské náměstí 24, č. p. 38
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 210,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 131/1/2022/Z
Datum zveřejnění: 31.12.2021 - 14.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 38/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 210,3 m2, pro: DRK development, s.r.o., IČ: 27863662, účel nájmu: zmrzlina, káva, wafle, pekařství, cukrářství, čajovna, nájemní smlouva na dobu určitou 5 let + 5 let opce, nájemné do 28.02.2024 ve výši 125.000 Kč/měsíc, od 01.03.2024 ve výši 250.531 Kč/měsíc, od 01.03.2026 ve výši 300.000 Kč/měsíc, a to za podmínky úhrady dlužné částky za společnost Inteligencia s.r.o. v likvidaci ve výši 1.628.452 Kč bez příslušenství

(usnesení číslo UR21_1482 ze dne 13.12.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 17.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Malostranské náměstí 24.pdf

 Malostranske nam. 38_24_NJ 101_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz