Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Karlova 23, č. p. 146
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: ca 87,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 130/12/2021/Z
Datum zveřejnění: 23.12.2021 - 06.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 146/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 87,9 m2, nájemce: Genero group s.r.o., IČ: 27636119, účel nájmu: prodej zboží od českých výrobců, sklářů, uměleckých výtvarníků, keramiků, textilních návrhářů a prodej módních doplňků a dárkových předmětů, a to 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné 254.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 04.09.2025, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců, a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře formou notářského zápisu

(usnesení číslo UR21_1257 ze dne 26.10.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 07.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karlova 23_NJ103.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz