Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Opatovická 14, č. p. 167
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 129,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 129/1/2022/Z
Datum zveřejnění: 27.12.2021 - 25.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 167/101 o výměře cca 109,4 m2 a nebytová jednotka číslo 167/103 o výměře cca 20,30 m2, obě v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudovaný stav: kavárna, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce,

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 27.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Opatovická 14_NJ 101,103.pdf

 Opatovická 167_14 - NP 101, 103 - popis.pdf

 Opatovická 167_14 - NP 101, 103 - planek.pdf

 Opatovicka 164_14_NJ 103_103_popis mistnosti.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz