Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Vodičkova 32, č. p. 700
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 68,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 126/1/2022/Z
Datum zveřejnění: 27.12.2021 - 25.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 700/108 ve 4. nadzemním podlaží domu, výměra cca 68,5 m2, kolaudovaný stav: dílna, nájemní smlouva na dobu neurčitou, za podmínky složení kauce ve výši 16.700 Kč

(usnesení číslo UR21_1456 ze dne 07.12.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8207002201, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 27.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Vodičkova 32_NJ 108 ve 4.NP.pdf

 Vodičkova 700_32 - NP 108 - popis.pdf

 Vodičkova 700_32 - NP 108 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz