Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Národní 22, č. p. 1987
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 88,20m2
Pořadové číslo: poř. č. 1/1/2022
Datum zveřejnění: 03.01.2022 - 17.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 1987/102 v 1. podzemním podlaží, mezaninu a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 88,2 m2, nájemce: SAN ROCCO, spol. s r.o. IČ: 48536440, účel nájmu: prodejna zlatnictví, textilního a koženého zboží, cestovní kancelář a půjčovna vozidel, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné ve výši 40.999 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců, a to pouze za podmínky uzavření splátkového kalendáře formou notářského zápisu

(usnesení číslo UR21_1256 ze dne 26.10.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 19.01.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Národní 22.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz