Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Krocínova 5, č. p. 316
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 166,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 133/1/2022/Z
Datum zveřejnění: 31.12.2021 - 31.01.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotky číslo 316/102 o výměře cca 71,2 m2 v 1. podzemním podlaží a nebytová jednotka číslo 316/104 o výměře cca 95,4 m2 v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudovaný stav: potravinářská prodejna, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let, podmínka složení kauce ve výši 17.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1485 ze dne 13.12.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8103162201, specifický symbol IČ


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.02.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Krocinova 5.pdf

 Krocínova 316-5-NP 102,104_popis.pdf

 Krocínova 316_5_NJ 102,104_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz