Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Vodičkova 32, č. p. 700
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 68,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 77/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.08.2021 - 06.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 700/108 ve 4. nadzemním podlaží domu, výměra cca 68,5 m2, kolaudační plán z r. 1929: dílna,
poslední využití: práce s keramikou (barvení keramiky apod.), nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 10.500 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

(usnesení číslo UR21_0862 ze dne 20.07.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8207002102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Vodičkova 32_NJ 108.pdf

 Vodičkova 700_23 - NP 108 - popis.pdf

 Vodičkova 700_32 - NP 108 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz