Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: U Půjčovny 8, č. p. 1353
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 18m2
Pořadové číslo: poř. č. 76/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.08.2021 - 06.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1353/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 18 m2, kolaudovaný stav: garáž, poslední využití: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 1.000 Kč/měsíc vč. DPH, podmínka složení kauce ve výši 3.000 Kč

(usnesení číslo UR21_0861 ze dne 20.07.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8213532101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 U Půjčovny 8.pdf

 U půjčovny 1353-8 garáž.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz