Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_část NJ 101

Lokalita: Melantrichova 6, č. p. 1062
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 159,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 75/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.08.2021 - 06.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky číslo 1062/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 159,1 m2, pro: AMADEA, s.r.o., IČ: 25968190, minimální nájemné ve výši 3.000.000 Kč/rok

(usnesení číslo UR21_0855 ze dne 20.07.2021)

část nebytové jednotky je v současné době obsazená, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Melantrichova 6.pdf

 Melantrichova 1062_6_část NJ 101_popis.pdf

 Melantrichova 1062_6_část NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz