Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr prodat ve výběrovém řízení rozestavěné bytové jednotky na adresách Dlouhá 5, Dlouhá 32, Jindřišská 8

Lokalita: BJ 923/9, Dlouhá 923/5 - Staré Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno min. 12.841.323 Kč bez DPH
Plocha: 162,3m2
Pořadové číslo: Z 33/2021
Datum zveřejnění: 2.8.2021 - 30.9.2021

Popis:
Ti, kteří podali nabídku do tohoto výběrového řízení (BJ 939/9), se mohou zúčastnit otvírání obálek - 1. kolo: pondělí 4. 10. 2021 od 14.15 hod v místnosti č. 705 v 7. patře budovy ÚMČ Praha 1, ul. Vodičkova 18.
Otvírání obálek - 2. kolo - termín ještě není stanoven.

Z Á M Ě R

prodat ve výběrovém řízení rozestavěné jednotky vymezené ke dni schválení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0277 v příslušném katastru nemovitostí takto:
• rozestavěná jednotka č. 923/9 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti - pozemku č. parc. 796, jejíž součástí je budova čp. 923 ve výši 1623/16767, Dlouhá 5, v k. ú. Staré Město, obec Praha
• rozestavěná jednotka č. 923/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti - pozemku č. parc. 796, jejíž součástí je budova čp. 923 ve výši 1689/16767, Dlouhá 5, v k. ú. Staré Město, obec Praha
• rozestavěná jednotka č. 1759/9 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci - pozemku č. parc. 45/1, jejíž součástí je budova čp. 1759 ve výši 1286/20370, Jindřišská 8, v k. ú. Nové Město, obec Praha
• rozestavěná jednotka č. 1759/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci - pozemku č. parc. 45/1, jejíž součástí je budova čp. 1759 ve výši 1839/20370, Jindřišská 8, v k. ú. Nové Město, obec Praha
• rozestavěná jednotka č. 712/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovité věci - pozemku č. parc. 722, jejíž součástí je budova čp. 712 ve výši 1331/16275, Dlouhá 32, v k. ú. Staré Město, obec Praha

vždy minimálně za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku a oznámeného harmonogramu, a současně podle Podmínek schválených usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0277 ze dne 16. června 2021


Podrobnosti:
Další případné informace lze získat telefonicky na tel. čísle 221 097 275 (238), příp. e-mailem na adrese: katerina.dubska@praha1.cz (e-mail označte slovy „VŘ na prodej rozestavěných jednotek 2021 – dotaz“)

Související dokumenty:
 3_UZ21_0277.pdf

 2_záměr VŘ.pdf

 1_harmonogram VŘ.pdf

 4_Podminky_vyberoveho_rizeni_RBJ FINAL 2021.pdf

 5_prilohy_k_pominkam.pdf

 6_KSML - zásady dle z. č. 89.2012 Sb pro VŘ 2021.pdf

 7_fotopriloha_1.(3).pdf

 8_fotopriloha_2(3).pdf

 9_fotopriloha_3(3).pdf

 LV pro BJ 923.9 a 923.10 Dlouhá 5.pdf

 Dlouhá 923-5 – BJ 9.pdf

 Odkazy na 3D virtuální prohlídky.pdf

 ZP Dlouhá 923 BJ 923.9 a 923.10.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz