Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy N-01/164

Lokalita: Radnické schody 7, č. p. 172
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 64,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 83/8/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.08.2021 - 20.08.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy N-01/164 ve znění pozdějších dodatků na další období od 01.09.2021 do 31.08.2026 a záměr za podmínky prodloužení nájemní smlouvy na dočasné snížení nájemného ve výši 18.100 Kč/měsíc po dobu 6 kalendářních měsíců

nebytová jednotka číslo 172/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 64,4 m2, nájemce: Mistic – Café, s.r.o., IČ: 27101118, účel nájmu: pivní restaurace, literární kavárna, minimální nájemné ve výši 37.000 Kč/měsíc

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 23.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Radnické schody 7_NJ 101.pdf

 Radnické schody 172_7_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz