Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Na Struze 6, č. p. 230
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 56,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 80/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 06.08.2021 - 06.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 230/105 v 5. nadzemním podlaží domu, výměra cca 56,4 m2, kolaudovaný stav: ateliér, účel využití pouze jako ateliér pro některou z uměleckých profesí, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 12.000 Kč/měsíc, podmínka složení kauce ve výši 10.000 Kč

(usnesení číslo UR21_0871 ze dne 20.07.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8202302102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Na Struze 6_NJ 105.pdf

 Na Struze 230_6 - NP 105 - popis.pdf

 Na Struze 230_6_NJ 105_planek z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz