Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Washingtonova 3, č. p. 1760
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 119,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 88/9-10/2021/Z
Datum zveřejnění: 13.09.2021 - 13.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1760/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 119,4 m2, pro: HEFAISTOS spol. s r.o., IČ: 44797349, účel nájmu: kovářská a zámečnická dílna zaměřená na opravy v oblasti kovovýroby, individuální a zakázkovou výrobu, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 18.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 18.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1015 ze dne 24.08.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8217602102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Washingtonova 3.pdf

 Washingtonova 1760_3_NJ 101_plánek.pdf

 Washingtonova 1760.pdf

 SPECIFIKACE Washingtonova_3.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz