Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Dlouhá 38, č. p. 715
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 25,20m2
Pořadové číslo: poř. č. 87/9-10/2021/Z
Datum zveřejnění: 13.09.2021 - 13.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 715/103 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 25,20 m2, kolaudovaný stav: krám, minimální nájemné ve výši 45.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu 5 + 5 let, podmínka složení kauce ve výši 45.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1014 ze dne 24.08.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8107152101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Dlouhá 38.pdf

 Dlouhá 38_NJ 103_plánek z PV.pdf

 Dlouhá 38_NJ 103_půdorys.pdf

 Technický popis Dlouhá 38, n.j. 103.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz