Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu

Lokalita: Petrská 1, č. p. 1426
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 181,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 86/9-10/2021/Z
Datum zveřejnění: 13.09.2021 - 13.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu nebytové jednotky číslo 1426/102 o výměře cca 181,4 m2 v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží domu, o 5 let s právem na prodloužení smlouvy o dalších 5 let, za podmínky modernizace předmětu nájmu v hodnotě alespoň 2.000.000 Kč vlastním nákladem nájemce (FINE FOOD CZ s.r.o., IČ: 28399617) bez nároku na vypořádání zhodnocení po skončení nájemní smlouvy a za podmínky, že nájemce odsouhlasí zvýšení nájemného takto:
• po 30.04.2025 na úroveň v té době obvyklého nájemného, bude-li znaleckým posudkem vyhotoveným v prvních 7 měsících zjištěno, že obvyklé nájemné je vyšší než to dosavadní
• po 30.04.2030 na úroveň v té době obvyklého nájemného, bude-li novým znaleckým posudkem zjištěno, že obvyklé nájemné je vyšší než to dosavadní

(usnesení číslo UR21_1008 ze dne 24.08.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Petrská 1_NJ 102.pdf

 Petrská 1426_1_plánek.pdf

 Petrská 1426-1-NP 102-pizzerie_popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz