Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1

Lokalita: Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 439920/2021/SI/037
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 na dobu 5 let + 5 let automatická opce. Podlahová plocha objektu je 53,0 m2, užitná plocha 39,4 m2. Poslední využití objektu – keramická dílna.

Do tohoto záměru se lze přihlásit nejpozději poslední den jeho zveřejnění na úřední desce MČ Praha 1, a to písemným podáním v uzavřené, neprůhledné a zajištěné obálce, která bude viditelně označená číslem tohoto záměru a nápisem ZÁMĚR VELESLAVÍNOVA-NEOTVÍRAT.

Podání musí být doručeno do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, nejpozději do konce pracovní doby Informačního centra a musí obsahovat minimálně:

1.Správné označení zájemce včetně jeho identifikačních údajů a případných plných mocí + kontakt na zájemce (telefon + e-mail)
2.Návrh účelu nájmu
3.Nabízenou výši měsíčného nájemného (min. výše 11.000 měsíčně)
4.Přihláška je platná za podmínky složení kauce 30.000 Kč a současně při splnění podmínek uvedených v Opatření, které je přílohou tohoto záměru
5.Kauce bude složena na individuální VS

Podrobné informace, naleznete v Opatření k záměru, které je nedílnou součástí tohoto záměru, na adrese https://www.praha1.cz/urad/urední-deska/, jako i na http://reality.praha1.cz


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Kolaudační souhlas - Veleslavínova.pdf

 LV 576 ze dne 31.05.2021.pdf

 Opatření k záměru UR21_0888 ze dne 20.07.2021.pdf

 Záměr 439920_2021.pdf

 UR21_0888.pdf

 Půdorys - Veleslavínova.pdf

 Virtuální prohlídka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz