Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na změnu účelu užívání a změnu doby nájmu

Lokalita: Dušní 1, č. p. 928
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 125,3m2
Pořadové číslo: poř. č. 85/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 19.08.2021 - 02.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu účelu užívání (rozšíření účelu užívání o potravinářský provoz spočívající v prodeji kvalitního lahvového vína a prodej sommeliérských doplňků) a změnu doby nájmu na dobu určitou 5 + 5 let:

nebytová jednotka číslo 928/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 125,3 m2, stávající účel nájmu: zámečnictví, ruční výroba a prodej výrobků z ušlechtilých kovů, stávající nájemce: AEM Business, s.r.o., IČ: 24185752, stávající nájemní smlouva na dobu neurčitou,
minimální nájemné ve výši 787.900 Kč/měsíc

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 06.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0950_priloha.pdf

 dušní 1.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz