Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru, a to doby než bude rozhodnuto o VŘ - viz Výzva č. 1

Lokalita: Maiselova 7, č. p. 58
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 28,80m2
Pořadové číslo: poř. č. 84/8-9/2021/Z
Datum zveřejnění: 19.08.2021 - 02.09.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru, to do doby než bude rozhodnuto o výběrovém řízení dle čl. 3 usnesení číslo UR21_0854 ze dne 20.07.2021 (je zveřejněné od 13.08.2021 do 13.09.2021 k rámci „Výzvy č. 1“)

nebytová jednotka číslo 58/103 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 28,8 m2, pro: Kirill Postovit, a to za podmínky:
1. nájemné ve výši 44.000 Kč/měsíc,
2. doba nájmu omezená, a to do doby, kdy bude vybrán dlouhodobý nájemce formou výběrového řízení,
3. v případě, že ve výběrovém řízení uchazeč nebude vybrán, povinnost vyklidit nebytový prostor do 10 pracovních dnů od oznámení výsledku výběrového řízení,
4. povinnost umožnění vstupu do nebytového prostoru za účelem pasportizace, vytvoření virtuální prohlídky a ve dvou stanovených termínech prohlídky pro případné zájemce,
5. uhrazení částky za celou dobu užívání prostoru bez právního důvodu

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 06.09.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Maiselova 7.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz