Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Havelská 3, č. p. 511 (Michalská 6)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 33,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 89/9-10/2021/Z
Datum zveřejnění: 13.09.2021 - 13.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 511/104 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 33,7 m2, kolaudovaný stav: není dochován,
nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 3.500 Kč/měsíc, podmínka složení kauce ve výši 3.500 Kč

(usnesení číslo UR21_1016 ze dne 24.08.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8105112101 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 15.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Havelská 3, Michalská 6.pdf

 Havelská 511_3,Michalská 6_NJ 104_plánek.pdf

 Havelská 511-3, Michalská 511-6-NP 104_popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz