Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Karoliny Světlé 31, č. p. 325
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 24,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 92/9-10/2021/Z
Datum zveřejnění: 17.09.2021 - 17.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 325/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 24,7 m2, pro: Balkanova, s.r.o., IČ: 28531299, účel nájmu: skladové a kancelářské prostory,
nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 7.500 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 7.500 Kč

(usnesení číslo UR21_1071 ze dne 07.09.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8103252101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karoliny Světlé 31_NJ 102.pdf

 Karoliny Světlé 325-31 - NP 102.pdf

 Karoliny Světlé 325_31_NJ 102_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz