Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu garážového stání č 26 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630

Lokalita: Nové Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 483390/2021/SI/041
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr pronájmu garážového stání č. 26 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 s prioritou pořadí takto:

• Nájemce – fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Štěpánská, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc včetně DPH na dobu neurčitou

• Nájemce – fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc včetně DPH na dobu neurčitou

• pro další fyzické i právnické osoby do naplnění volných kapacit zejména za těchto podmínek:

- Nájemné za garážové stání se stanoví ve výši min. 2.000 Kč/měsíc + DPH
- Smlouva bude na dobu neurčitou
- Po ukončení zkušebního provozu bude nájemné stanoveno jako nájemné v čase a místě obvyklé

Garážové stání č. 26 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr je o rozměrech: max. délka vozu 5,00 x max. výška vozu 1,75 x max. šířka vozu 1,90. Maximální hmotnost vozu je 2600 kg.

Do tohoto záměru je možné se průběžně hlásit prostřednictvím e-mailové adresy posta@praha1.cz, k rukám pí. Ivany Silovské.Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Záměr 483390_2021_SI_041.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz