Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Výběrové řízení na pronájem bytů k rekonstrukci

Lokalita: Pařížská 17, č. p. 98
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 35,50m2
Pořadové číslo: 
Datum zveřejnění: 20.09.2021 - 20.10.2021

Popis:
byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží

Podrobnosti:
informace k "Seznamu bytů do samooprav" = sleva na nájemném je ve výši 100 % po dobu 3 měsíců (kvůli předpokládané hodnotě rekonstrukce cca 302.683 Kč)
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0879_priloha_2_Prihlaska_do_VR_Byty_k_rekonstrukci.pdf

 UR21_0954.pdf

 UR21_1049.pdf

 Popis byt č.1 Pařížská 98_17.docx.pdf

 185-2020 - Udržovací práce bytu č.1 (zadání).pdf

 185-2020 - Udržovací práce bytu č.1.pdf

 Bourání.pdf

 katastrálka.pdf

 Nový stav.pdf

 Průvodní_zpráva.pdf

 Původní stav.pdf

 Situace.pdf

 Sohlas SÚ s provedením ohlášení SZ.pdf

 Souhlas MČ Praha 1 odbor péče o životní prosto ŽP.pdf

 Souhlas MHMP odbor ochrany ŽP.pdf

 SouhrnnáTechnickáZpráva.pdf

 Technická zpráva.pdf

 Vytápění půdorys.pdf

 Vytápění technicka_zprava.pdf

 Technická zpráva.pdf

 Vytápění půdorys.pdf

 Vytápění technicka_zprava.pdf

 Závazné stanovisko MHMP.pdf

 příloha 1_pravidla_VŘ na opravu bytů.pdf

 Informace pro účastníky VŘ na opravu a pronájem bytů.pdf

 příloha 1_pravidla_VŘ na opravu bytů.pdf

 Informace pro účastníky VŘ na opravu a pronájem bytů.pdf

 BYTY K REKONSTRUKCI - vzorová NS.pdf

 Seznam bytů do samooprav..pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz