Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Dušní 13, č. p. 7
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 80,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 97/10-11/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.10.2021 - 15.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky číslo 7/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 80 m2, kolaudovaný stav: realitní kancelář, poslední využití: kanceláře firmy, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 27.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 27.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1168 ze dne 05.10.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8500072102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Dušní 13_část NJ 101.pdf

 Dušní 13_7, n.j. 101,1, specifikace.pdf

 Dušní 13_7 NP 101,1_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz