Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Lodecká 1, č. p. 2112
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 15,14m2
Pořadové číslo: poř. č. 95/10-11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.10.2021 - 01.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor ev. č. 103.4 (garážové stání č. 04) ve 2. podzemním podlaží domu, s prioritou pořadí takto:

• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Lodecká, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou,
• pro další fyzické i právnické osoby, výše nájemného min. 2.000 Kč/měsíc vč. DPH na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_1119 ze dne 21.09.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 04.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Technický popis Lodecká 1 garážové stání.pdf

 Lodecká 1_ev.č. 103.4.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz