Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Havelská 1, č. p. 512
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 148,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 93/10/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.10.2021 - 18.10.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 512/103 v 1. nadzemním a 1. a 2. podzemním podlaží domu, výměra cca 248,4 m2, současný nájemce (postupitel): Alena Krištofová, pro: U rytíře
Kryštofa s.r.o., IČ: 28403126 (postupník), účel nájmu: galerie - prodejna replik historických oděvů a oděvních doplňků, replik historických předmětů, zbraní a cínového zboží a výrobků tématicky navazujících, výrobků lidových a historických řemesel a lidové rukodělné tvorby, Pragensie a dalších předmětů s výše uvedeným souvisejících, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_1112 ze dne 21.09.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu neurčitou), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 21.10.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Havelská 512-1-NP 103.pdf

 Havelská 512_1_NJ 103_plánek.pdf

 Havelská 1.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz