Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu

Lokalita: Melantrichova 20, č. p. 477
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 123,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 98/10-11/2021/Z
Datum zveřejnění: 22.10.2021 - 22.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení doby nájmu
nebytová jednotka číslo 477/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 123,8 m2, nájemce: SALE – PRAHA s.r.o., IČ: 60849711, účel nájmu: cukrárna, a to na dobu určitou do 31.12.2028, minimální nájemné ve výši 91.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 273.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1165 ze dne 05.10.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem (nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2023), proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8104772101 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Melantrichova 20_NJ 102.pdf

 usnesení.pdf

 Melantrichova 477-20-NP 102-popis.pdf

 Melantrichova 477_20_NJ_102_planek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz